به طور کلی ماشین های cnc موجود در بازار داخلی را می توان به دو گروه ماشین های ساخت داخل و ماشین های خارجی تقسیم کرد.

ماشین های CNC ساخت داخل هستند:

ماشین های CNC ساخت داخل توسط شرکت های متعددی ساخته می شوند. کیفیت ساخت برخی از این شرکتها قابل قبول است اما برخی دستگاه هایی می سازند که مشکلات کیفی دارند. در مجموع، شاید بتوان گفت مهمترین مسائلی که ماشین های CNC ساخت داخل دارند به قرار زیر باشد:

نداشتن مستندات لازم:

تولیدکنندگان داخلی به خاطر عدم تولید تیراژ بالا و نیز فرهنگ صنعتی حاکم، غالباً مستندات مربوط به اپراتوری، نگهداری و تعمیرات دستگاه را تهیه نمی کنند. ازاین رو، این دست از اطلاعات صرفاً باید در دوره آموزشی به مشتری منتقل شود. به طور طبیعی دوره آموزشی تمام جزئیات را در بر ندارد و از این رو مشتری باید تا مدتها با سازنده در ارتباط باشد تا بتواند دانش اپراتوری مورد نیاز را کسب کند. در این حالت، در صورت بروز مشکل برای دستگاه و عدم پاسخگویی سریع سازنده مالک، مشتری با مشکلات زیادی مواجه می شود.

 یکسان نبودن سطح کیفی دستگاه های مشابه:

باز هم بخاطر ساخت سفارشی بودن دستگاه های CNC ساخت داخل و عدم تولید در تیراژ از بالا و اینکه اغلب برای هر دستگاه به طور جداگانه سفارش گذاری قطعات انجام شده و عملیات ساخت نیز براساس دستورالعمل معینی انجام نمی شود، سطح کیفی دستگاه های مشابه با هم برابر نبوده و برخی از دستگاه ها دارای سطح کیفی بالا و برخی دارای سطح کیفی پائین تر می باشند.

دسته ها: اخبار --نویسنده : || سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲