• گروه فنی
  و مهندسی
  بنیان صنعت
 • سازنده
  غلطکهای
  بوبین نبشی
  Image 4
  Image 5
 • غلطکهای
  بوبین
  تیرآهن
  Image 4
 • سازنده
  غلطکهای
  میلگرد
  Image 4
  Image 4
 • عضو انجمن
  مخترعین و
  نخبگان کشور
  Image 4
 • مشاوره
  طراحی
  اجرا
  Image 4
  Image 5
 • سازنده ماشین آلات
  و
  قطعات صنعتی
  Image 4